ตารางกิจกรรม HF DX Contest

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ค้นหาข้อมูล

https://www.hamnew.com/2018/images/562000004533601.JPEG?1557250622

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (HS10A) พระราชทานเงินกว่า 2.4 พันล้าน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาล 27 แห่ง

วันนี้ (7 พ.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อำนวยการสถานพยาบาล จำนวน 27 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลน และมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

การนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • ham2018

  ตารางการอบรมเพื่อสอบรับใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 2561

   
 • news 01

  คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไรโดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
  ห้องปฏิบัติการวิจัยการ
  ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 • adv lic01

  ใบสมัครสอบขั้นสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2561
  เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เพื่อนๆ สามารถซื้อได้ที่
  http://www.rast.or.th/exam-register-adv

   
 • E2HQ 00
  HS1FVL นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
  IARU HF Championship 2018 ที่สถานี HS0AC

   
 • คุณ Champ E21EIC จะเป็นตัวแทนคนไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับโอลิมปิกในรายการระดับโลก WRTC 2018

ข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจ

 • vra 00

  สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ย้ายอุปกรณ์สำนักงาน
  ของสมาคมฯ จากที่ทำการชั้น1 ไปยังที่ทำการชั้น2

   
 • E29AJ 00

  เตรียมการแข่งขัน E29AJ CQ WW VHF 2018

   
 • E28AD 00

  นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มเอื้องคำหลวง E28AD
  ร่วมกับกลุ่มวิทยุซีบี แดงสปาร์คถวายเทียนเข้าพรรษา 2561

พยากรณ์อากาศและงานอาสากู้ภัย

 • res 20

  (21ก.ค.61) ส่วนสื่อสารฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งระบบสื่อสาร
  VHF/FM ให้พื้นที่ บ้านสะเน่พ่อง โดยตั้งสถานีทวน
  สัญญาณที่เขาวัดไม้แดง

   
 • res 10

  ทีมสื่อสารระบบ VHF/FM เข้าพื้นที่วัดเขาไม้แดง
  เพื่อดำรงค์การสื่อของชุด “ ปภ.ส่วนหน้า “
  ไว้ประสานข้อมูลจากหมู่บ้านสะเน่พ่อง ไปยัง”
  ศูนย์ ICP

   
 • res 00

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย
  รายงานการปฏิบัติงานชุดสนับสนุนการ
  สื่อสารเพื่อการเตือนภัย
  ประจำวันที่ 23 ก.ค.2561
  ณ พื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

   
 • autu110718

  ประกาศเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น

   
 • nayok

  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ถ่ายทอดสด
  นายกรัฐมนตรี แถลงความสำเร็จช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com