ปฎิทินกิจกรรมทดสอบสัญญาณทางไกล DX ประจำเดือนนี้ อยากรู้ความถี่ไหนที่ออกอากาศ
เมื่อกดเข้าไปดูแต่ละกิจกรรมแล้วจะพบลิงก์ Recent DX Spots กดเลยครับ จะแสดงรายการออกกาศล่าสุดที่ความถี่ไหน โหมดอะไร ขอให้สนุกกับการติดต่อนะครับ

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด Himawari satellite

Source from : Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA)
Created by : Weather Monitoring Division ,TMD.