ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักวิทยุสมัครเล่น

ham2018

ตารางการอบรมเพื่อสอบรับใบประกาศนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 2561

news 01

คลื่นมือถือ 2300 MHz ไปรบกวนคลื่น Wifi 2400 MHz ได้อย่างไรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ห้องปฏิบัติการวิจัยการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E2HQ 00
HS1FVL นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
IARU HF Championship 2018 ที่สถานี HS0AC

adv lic01

ใบสมัครสอบขั้นสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2561
เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เพื่อนๆ สามารถซื้อได้ที่
http://www.rast.or.th/exam-register-adv

คุณ Champ E21EIC จะเป็นตัวแทนคนไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับโอลิมปิกในรายการระดับโลก WRTC 2018

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com